اختلال شخصیت هیجان نمایشی

اختلال شخصیت هیجان نمایشی در دسته ی اختلالات شخصیتی دراماتیک قرار می گیرد. این دسته از بیماران فوران های احساسی هیجانی بسیار شدید و بسیار زیاد را تجربه می کنند. آن ها همچنین خودپنداره ی دچار اغتشاشی دارند که با واقعیت هماهنگی ندارد. برای افراد با اختلال شخصیت هیجان نمایشی اینکه چه فکری درباره ی خودشان دارند به شدت به نظر دیگران وابسته است و در یک کلام دهن بین هستند. آن ها احساس اصیل و حقیقی درباره ی خودشان ندارند و حس نمی کنند که ارزشمند هستند.

آن ها اشتیاقی سیری ناپذیر به مورد توجه بودن دارند. آن ها برای رسیدن به این هدف خود معمولا رفتارهای نامناسب یا هیجانی و شدید از خود نشان می دهند. در واقع آن ها بزرگ نمایی و غلو فراوانی در شیوه فکری، رفتاری و واکنشی دارند و برای همین اسم این اختلال معنای تئاترگونه می دهد(Histrionic). اختلال شخصیت هیجان نمایشی در میان زنان شیوع خیلی بالاتری از مردان دارد و معمولا در سنین نوجوانی یا اوایل جوانی خود را بروز می دهد. در بسیاری از موارد افراد مبتلا به اختلال شخصیت نمایشی روابط اجتماعی بسیار خوبی دارند اما از این مهارت های خود برای تحریک دیگران استفاده می کنند تا به هر نحوی به کانون توجه آن ها تبدیل شوند. در بسیاری از موارد درباره ی اختلالات شخصیتی فیلم های فوق العاده ساخته شده است که برای آشنایی با ویژگی های هر یک از آن ها می توانید فیلم های خیلی خوبی را پیدا کنید.

اختلال شخصیت هیجان نمایشی

اختلال شخصیت هیجان نمایشی

برخی از ویژگی های اختلال شخصیت نمایشی عبارت اند از:

۱. احساس ناراحتی می کند مگر این که مرکز توجه باشد.

۲. رفتارهای اغواکننده و تحریکی از خود نشان می دهند. مدام دارند لاس می زنند و به فکر اغوای آدم ها هستند.

۳. به سرعت احساس شان تغییر می کند.

۴. بسیار درگیر ظاهرشان هستند و به آن بها می دهند.

۵. مدام به دنبال تایید این و آن هستند.

۶. ساده لوح و دهن بین هستند و فورا هر حرفی را باور می کنند.

۷. به شدت نسبت به انتقاد حساس هستند و تحمل آن را ندارند.

۸. قبل از این که کاری کنند هرگز فکر نمی کنند.

۹. خیلی زود حوصله شان سر می رود. اغلب کارها را شروع کرده و نیمه تمام رها می کنند و سراغ کار بعدی می روند.

۱۰. تصمیمات ناگهانی می گیرند.

۱۱. خودمحور هستند و خیلی کم پیش می آید که به فکر دیگران باشند.

۱۲. آدم ها را تهدید به خودکشی و سپس اقدام به خودکشی می کنند تا بتوانند توجه اطرافیان را جلب کنند.