بایدها و نبایدها در روابط عاطفی: گاهی ممکن است که شما به طور ناخواسته در روابط عاطفی خود رفتارهایی از خود نشان دهید که باعث دلسردی و ایجاد فاصله در شریک عاطفی تان میشود و در نهایت به تخریب رابطه ی تان ختم میشود. ما در این مقاله قصد داریم بایدها و نبایدها در روابط عاطفی را که شامل رفتار های تخریب کننده ی رابطه و رفتارهایی که باعث ایجاد پیوند و صمیمیت میشود،بطور اختصار برای شما توضیح دهیم.

بایدها و نبایدها در روابط عاطفیرفتارهای تخریب کننده ی رابطه:

 • سرزنش کردن: شما نباید همسرتان را بابت رخ دادن یا رخ ندادن یک اتفاق سرزنش کنید، گویی که او باعث آن اتفاق است.
 • انتقاد و عیب جویی: قضاوت بد کردن در مورد همسر یا انتقاد مداوم از او در رابطه مخرب است.
 • شکایت: شکایت مداوم بابت کار اشتباهی که همسرتان مرتکب شده است و به طور مکرر در مورد آن صحبت کردن اشتباه است و کمکی به بهبود رابطه ی شما نمیکند.
 • غرغر کردن: به طور مداوم شکایت کردن، انتقاد کردن، تهدید کردن و مقصر کردن همسرتان نیز باعث سرد شدن رابطه تان میشود.
 • تهدید کردن: مجبور کردن شریک زندگیتان به انجام دادن یا انجام ندادن کاری به گونه ای که اگر فرد موافقت نکرد، اتفاق ناخوشایندی رخ خواهد داد.
 • تنبیه کردن: تحمیل کردن وضعیت نامساعد و ناراحت کننده به همسر
 • حق حساب یا باجدهی برای کنترل طرف مقابلتان: تلاش برای اغوا کردن شریک زندگیتان در انجام دادن یا انجام ندادن کاری در عوض دریافت چیزی خوشایند.

رفتارهای پیونددهنده رابطه:

 • تشویق: دلگرمی و امیدبخشی به همسرتان برای گام های موثری که برداشته است.
 • حمایت: ابراز علاقه و توجه خالص و واقعی به همسرتان.
 • گوش فرادادن: گوش دادن فعال بدون تفسیر یا نتیجه گیری شتاب زده به آنچه همسرتان به شما میگوید.
 • پذیرفتن: پذیرفتن همسرتان با همه ی نواقص و نقاط قوتش همانگونه که هست.
 • اعتماد:باور و اطمینان داشتن نسبت به صداقت و شفافیت طرف مقابل و نشان دادن این احساس به او.
 • احترام: میزان منزلت و شانی که همسرتان در چشم شما دارد، برای خصایص و ویژگی های درونی و بیرونی او ارزش قائل شدن.
 • بحث و گفتگو و کنارآمدن با اختلافات: مذاکره و گفتگو بر سر موضوع اختلاف بدون تهدید و تنبیه برای رسیدن به یک توافق دو جانبه.

باید ها و نبایدهای زیادی در روابط عاطفی وجود دارد و ما در این مقاله سعی کردیم به اختصار تعدادی از آنها را توضیح دهیم. به عنوان نکته ی آخر همیشه یادتان باشد که عشق نیاز به مراقبت دارد.

جهت دسترسی به مقالات بیشتر اینجا کلیک کنید.