شادی

شادی، معنا و هدف زندگی است. هدف کلی و نهایی وجود انسان. ارسطو این جملات را بیش از دو هزار سال پیش گفته بود. اما همچنان این حرف درست است. اگر هدف زندگی، شاد بودن تا لحظه ی آخر نیست، پس چیست؟ بسیاری از مردم به دنبال شادی هستند اما خیلی موفق نمی شوند. آن ها نکات ریز و درشتی را که برای شادی لازم است، رعایت نمی کنند. در این جا چند نکته برای شاد بودن را عنوان می کنیم:

ارتباط کار افراد با احساس شادی

۱. کاری را انجام دهید که دوست دارید. این کار می تواند شعر نوشتن باشد، آموزش شنا به کودکان یا فوتبال بازی کردن هم از سایر نمونه ها است. زمانی که کاری که دوست دارید را انجام می دهید، غرق در لذت می شوید. دیگر انجام کارها ملال آور نخواهد بود. و این یعنی یک قدم به سوی شادی بیش تر برداشته اید. آیا فکر نمی کنید این ایده از انجام دادن کارهای اجباری و با اکراه خیلی بهتر است؟

شادی

شادی

۲. به دیگران کمک کنید. دوره هایی هستند که ما بسیار مشغول موفقیت ها و دستاورهای خودمان می شویم. در این برهه از زندگی ارتباط کمی با دیگران می گیریم و دغدغه های عزیزانمان برایمان اهمیت کمتری پیدا می کند. اما وقتی خوب دقت می کنیم می بینیم معنای لازم را در زندگی نمی یابیم، چون به اندازه ی کافی در زندگی یک فرد دیگر سهیم نبوده ایم. وقتی داوطلب کمک به دیگران می شویم، در خدمت دیگری بودن به ما احساسی از رضایت و شادی می دهد. اینکه دیگران را شاد کنیم، منبع شادی فراوان برای خود ما خواهد بود.

اصل سپاسگزاری

۳. سپاسگزار باشید. از قدیم گفته اند شکر نعمت نعمتت افزون کند! تا کی به شکوه و شکایت از زمین و زمان ادامه خواهید داد؟ لحظه ای که برای داشتن ابعاد خوب زندگی تان شاد شوید و سپاسگزار، شادی های دو چندان خواهد شد. بسیاری از ما نعمت سلامتی، سقفی بر بالای سر و غذایی برای خوردن را یک موضوع عادی قلمداد می کنیم، در حالی که بسیارند افرادی که همین موارد یکی از آرزوهایشان شده است. بنابراین به داشته هایتان دقیق تر نگاه کنید.

۴. فکرها و ایده ها را با دیگران به اشتراک بگذارید. به این ترتیب شما می توانید از تنهایی رها شوید. زندگی ای که منحصر به شخص شما شده و در آن هیچ توانایی، شادی یا تجربه ای را با دیگران به اشتراک نمی گذارید، شما را به سوی انزوا و تنهایی سوق می دهد. این دقیقا باعث می شود رضایت چندانی از زندگی تان نداشته باشید.

مقاله ی عزت نفس برای شما مفید خواهد بود.