عصبیت در دوران امتحانات

در دوران امتحانات به علت کمتر شدن تفریح و بالا رفتن ساعات مطالعه، ممکن است مشکلات هیجانی برای فرد به وجود آید. عصبیت در دوران امتحانات برای هیچ کس تازگی ندارد، خصوصا اگر تحصیلات آکادمیک داشته باشیم. همه ی ما روزها و شب هایی را به یاد می آوریم که برای جلوگیری از افتادن! بیدار ماندیم و درس خواندیم. این استرس برای دبیرستانی هایی که قرار است در آزمون ورودی دانشگاه ها شرکت کنند بسیار شدیدتر و پررنگ تر می باشد.

یک لحظه تامل درباره ی عصبیت در دوران امتحانات

باید یک بار و برای همیشه با واقعیت رو به رو شویم و بپذیریم که این میزان از بار مالی، زمانی، عاطفی و احساسی که یک کنکور یا آزمون ورودی دانشگاه می تواند به یک داوطلب وارد نماید واقعا خیلی بیشتر از منافعی است که فرد پس از فارغ التحصیلی به دست خواهد آورد. بسیاری از والدین تفکرات و خواسته ها و خودخواهی ها خود را به صورت اجباری به فرزندان شان تحمیل می کنند: باید وارد این رشته بشوی، حتما باید در کلاس کنکور این استاد شرکت کنی. باید باعث سربلندی ما بشوی. باید رشته ای را بخوانی که پول ساز است، نه رشته ای که دوست داری! واقعا دیدن و شنیدن این جملات مسموم باعث ناراحتی است.

زنگ خطر برای والدین

باید والدین بدانند که کسی پول را به دست می آورد و می سازد که کاری که انجام می دهد را دوست دارد. اگر رشته ی پولساز با علاقه همراه نباشد، حتما فرد را در فقر و سرخوردگی رها خواهد کرد! به همین دلیل به والدین عزیز توصیه می کنیم که در این زمینه خودخواهی های خود را برای لحظه ای فراموش کنند و تنها هدف شان این باشد که فرزند شاد و موفق پرورش دهند.

عصبیت در دوران امتحانات

عصبیت در دوران امتحانات

باید توجه داشته باشیم که همه ی نوجوانان دوست ندارند خلبان باشند. همه ی آن ها نمی خواهند پزشک یا مهندس باشند. همه ی آن ها علاقه ای به سینماگر شدن ندارند. باید شتاب را رها کنیم و باورهای مسمومی را که فرهنگ مان به خوردمان داده را فراموش کنیم و بدانیم که تفاوت های فردی بسیار حائز اهمیت هستند و همان تفاوت هایی هستند که منجر می شوند برخی از افراد بخواهند هنرمند، نویسنده، برخی دیگر حشره شناس یا گیاه پزشک شوند. البته هستند درصدی که رشته های مورد علاقه ی والدین را دوست دارند. این دسته از افراد به دلیل علاقه ای که دارند می توانند همان رشته ای را بخوانند که والدین می پسندند. اما در غیر این صورت باید برای پیشگیری از عصبیت در دوران امتحانات، حتما از اجبار برای فرزندان برای انجام کارهای خاص جلوگیری شود.