مادر بهتر

چگونه می توان یک مادر بهتر بود؟ هر یک از ما با یک سری از دیدگاه های بخصوص درباره ی تعریف یک مادر کامل وارد این تجربه ی جدید می شویم. ما این عقاید را از رسانه هایی یاد می گیریم که هر روز نسخه های جدید و سخت گیرانه ای را تجویز می کنند. آن ها به محدودیت های یک انسان به عنوان مادر توجهی ندارند و گویی با یک ربات سر و کار دارند که حق ندارد در این مسیر کوچک ترین کوتاهی را بکند. همچنین کوتاهی های والدین خودمان می تواند به عنوان سائقی نیرومند و جهت دهنده باشد، برای این که بایدهای سفت و سختی را برای خود تعریف کنیم و خود را ملزم به رعایت آن نماییم.

امروز می خواهیم صحبت کنیم که ایده ی مادر کامل اصلا شدنی نیست. همه ی ما ایراداتی داریم و ای بسا مادر بهتر بودن می تواند کمک کننده باشد. هجوم اطلاعاتی که از فضای اطراف به دست می آوریم، چنان تاثیری برما می گذارد که حتی به خودمان اجازه نمی دهیم درباره ی این مادر کامل بیش تر فکر کنیم و نظر خودمان را داشته باشیم! داشتن معیارهای سخت گیرانه باعث می شود که فقط نخواهیم مادر بهتر باشیم، بلکه بخواهیم که مادر کامل و بی نقص باشیم، ایده ای که باعث می شود به خودمان و فرزندمان سخت بگیریم و لذت واقعی را از تجربه ی مادر شدن نبریم. تفکر کمال پرستانه منجر به ناامیدی و خستگی و فرسایش مادران می شود. در واقع مادرانی که این ویژگی را دارند باید هر چه زودتر تحت درمان قرار بگیرند تا تفکرات منفی و تحریفات شناختی خود را اصلاح نمایند.

مادر بهتر

مادر بهتر

 در چند نکته ی زیر مادر بهتر را توصیف کرده ایم:

۱. مادری که محبت بی شرط را به کودک خود می دهد.

۲. آسیبی به فرزندش نمی زند.

۳. کاری را می کند که به نفع کودک باشد.

۴. نیازهای اولیه او را رفع می کند.

۵. اعتماد به نفس و عزت نفس را در او شکل می دهد.

۶. به او آموزش می دهد که به بهترین نحو از زندگی اش بهره مند شود.

۷. نمونه ی خوبی برای فرزندش است.

۸. هنگام نیاز در دسترس است.

۹. با فرزند خود زمانی را برای تفریح و سرگرمی اختصاص می دهد.

۱۰. به او اجازه ی اشتباه کردن می دهد و دست و بال او را نمی بندند تا از اشتباهاتش بیاموزد.

از قدیم گفته اند سخت می گیرد جهان بر مردمان سخت کوش! بنابراین ای بسا راه حل بهتر این باشد که اندکی متفاوت تر به این موضوع نگاه کنیم. همان طور که دیدید، برخلاف مادران وسواسی و سخت گیر، از باید ها و همیشه ها در این لیست خبری نبود. چون مادر کافی بودن، کافی است!