مهارت های زندگی

مهارت های زندگی اشاره به مهارت هایی دارد که یادگرفتن آن ها برای داشتن یک زندگی سالم و رضایت بخش لازم است. در واقع هر مهارتی که سبب شود شما زندگی بهتری داشته باشید، می تواند به عنوان یک مهارت زندگی، در نظر گرفته شود.

بستن بند کفش، شنا، رانندگی و کاربرد رایانه برای بسیاری از مردم مهارت زندگی کاربردی محسوب می شوند. مهارت های زندگی، باعث می شوند بتوانیم با چالش های زندگی به طور موثری برخورد کنیم. در زیر به برخی از مهارتهای زندگی اشاره می کنیم:

۱. ارتباطات و مهارت های بین فردی

مهارتی که باعث می شود با دیگران ارتباط بگیریم و بتوانیم با آن ها در محیط کار همکاری داشته باشیم. بتوانیم کلامی یا نوشتاری پیام مان را به دیگران برسانیم.

۲. مهارت تصمیم گیری و حل مسئله

توصیف کننده ی مهارت هایی است که به ما کمک می کنند تامسائل را درک کنیم. بتوانیم به تنهایی یا با کمک دیگران راه حل هایی برایش پیدا کنیم و در نهایت حرکت لازم برای حل آن را انجام دهیم.

"<yoastmark

۳. مهارت تفکر خلاقانه و تفکر نقادانه

مهارتی که باعث می شود به شیوه ای متفاوت فکر کنیم و بتوانیم راه حل های نوین برای مسائل بیابیم. بتوانیم ایده پردازی های جدید داشته باشیم.

۴. مهارت خودآگاهی و همدلی

که دو المان موثر در هوش هیجانی هستند. اینکه بتوانیم خودمان را درک کنیم و بتوانیم چنان با دیگران رفتار کنیم که گویی متوجه هستیم چه اتفاقی برایشان افتاده.

۵. مهارت آرامش و کنترل فردی

که باعث می شود به پاخیزیم و حتی در مواجهه با شرایطی با دشواری قابل توجه، آرام بمانیم.

۶. مهارت کنار آمدن با مشکلات

که کمک می کند بتوانیم موانع را پشت سر بگذاریم، و به آن ها به عنوان موقعیت هایی برای یادگیری بیش تر نگاه کنیم.

سایر مهارت های زندگی

برخی دیگر از مهارت ها هم هستند که عمومیت زیادی در طول عمر انسان ندارند. آنها معمولا در برهه هایی خاص از زندگی به کمک ما می آیند. مثلا:

توانمندی مطالعه و درس خواندن

توانایی رایزنی، صبوری، خوش رفتاری

توانایی خوب بودن برای استخدام

توانایی درخواست موقعیت شغلی

مهارت انجام مصاحبه ی خوب

مهارت های رهبری و مدیریتی

مهارت های فرزندپروری

توانایی مدیریت زمان

توانایی برنامه ریزی و سازمان دهی

که در صورت نیاز می توانید تحقیقات بیش تری درباره ی آن ها داشته باشید.

بیشتر بخوانید: افسردگی