ویژگی های درمانگر خوب

افرادی که تصمیم می گیرند برای رسیدن به خودشناسی بیش تر و یا آغاز یک روند درمانی درمانگری را برای خود انتخاب کنند، باید توجه داشته باشند که مسیر مزبور را با فردی صاحب صلاحیت آغاز نمایند. در این جستار به ویژگی های درمانگر خوب اشاره می کنیم.

ویژگی های درمانگر مناسب و صاحب صلاحیت:

۱. شنونده ی خوب. بیش و پیش از هر چیزی درمانگر باید توانایی شنیدن دقیق را داشته باشد و نه تنها به حرف های مراجع با دقت فراوان گوش کند، بلکه به زبان بدنی او توجه کند که ممکن است خیلی نامحسوس باشد. اطلاعات شخصی که در روند درمان برملا می شود معمولا با سرعتی آهسته و به مرور زمان هویدا می شود بنابراین درمانگر باید تمام تلاش خود را به کار گیرد تا از کلیه ی اطلاعاتی که ممکن است به دست آید، آگاه شود. این اطلاعات از شیوه های مختلف ارتباطی حاصل می شود و درک آن ها برای برنامه ریزی مسیر درمان ضروری است.

۲. رازداری. قانون اساسی دیگر برای همه ی درمانگران رازداری است. هیچ یک از حرف هایی که بین درمانگر و درمانجو رد و بدل می شود، هرگز و هیچ جای دیگری فاش نخواهد شد مگر آنکه مراجع قانونی (طبق منشور اخلاقی انجمن روانشناسی آمریکا). درمانگران هرگز نباید درباره ی اطلاعاتی که به دست آورده اند با افراد دیگر حرف بزنند یا مسائل کاری را در خانه مطرح کنند.

ویژگی های درمانگر خوب

ویژگی های درمانگر خوب

۳. اهمیت دادن به مسائل. همدلی و همدردی بنیان صنعت روانشناسی محسوب می شود و نمی توان تنها نقش آن را بازی کرد. خیلی مهم است که درمانگر رنج های احساسی درمانجو را درک کند و همدلی خود را به او نشان دهد. افرادی که خیلی زود ناامید می شوند و از شنیدن موضوع های دردناک حوصله شان سر می رود نمی توانند درمانگران خوبی باشند.

و چهارمین مورد از ویژگی های درمانگر خوب

۴. طرح سوال های مناسب. حین گوش کردن به فرد مراجع، درمانگر باید مسیر گفتگو را با طرح سوالات مناسب به گونه ای جهت دهد که در راستای رسیدن به اهداف درمانی باشد. درمانگر بودن حرفه ی مناسبی برای افرادی است که مشاهده گران تیزبینی هستند و گزارشات مبهم بیماران را تحلیل می کنند تا به معنا عمقی آن پی ببرند.

۵. خودشناسی. درمانگر باید در وهله ی اول به خوبی خودش را شناخته باشد و چرایی و چگونگی رفتارهایش را بداند. در غیر این صورت در مسیر درمان مراجعان توفیق چندانی نخواهد داشت.

برای خواندن مقالات بیش تر از سایت ما اینجا کلیک کنید.