کشمکش با والدین

کودکان باهوشی که بازیگوشی می کنند و خوب درس نمی خوانند ممکن است با خانواده ی خود درگیر شوند و کشمکش با والدین داشته باشند. کودک می داند که والدین او به پیشرفت تحصیلی او اهمیت می دهند به همین دلیل زمانی که کدورت یا رنجشی از سوی آن ها دریافت می کند، می داند که بهترین و سریع ترین راه برای مقابله و انتقام جویی چیست!البته این انتقام کاملا غیرارادی است. مشاهده شده است که ایجاد کمترین کشمکش و کدورت با والدین، می تواند تاثیر فراوانی در بازده درسی کودک داشته باشد. کودکی که درست یا نادرست احساس می کند والدین اش او را دوست ندارند، سعی دارد خود و خانواده اش را تنبیه کند.

در این کودک تمایل به عدم موفقیت در هر کاری ظاهر می شود، چه در مدرسه و چه در خانه. او این عدم موفقیت را با نافرمانی، سرکشی و خلافکاری جبران می کند. در این حالت تشدید تنبیه ها فایده ای ندارد. والدین باید در چنین شرایطی اعتماد او را جلب کنند، و به او بفهمانند که آن قدرها هم بچه ی بدی نیست و می تواند کارهایش را خوب انجام دهد.با آموزگارش هم درباره ی او صحبت کنید.

کشمکش با والدین

کشمکش با والدین

دلایل کشمکش با والدین

کشمکش با والدین می تواند دلایل فراوانی داشته باشد. یکی از این دلایل، نزاع والدین است و این که از کودک می خواهند طرف یکی از آن ها رابگیرد. و حالا فرزندشان باید این دو نفری را که تا امروز مظهر عقل و دانش برایش بودند را داوری کند! رنجش کودک همچنین می تواند مرتبط با فوت یکی از والدین باشد. زیرا اغلب بر اثر مرگ پدر یا مادر، کودک احساس گناه می کند و حس می کند در این فوت کردن نقشی داشته است. کودک خود را مسبب مرگ والدین می پندارد و این پنداره ی غلط اغلب منجر به بروز مشکلات درسی می شود.

مورد بعدی تولد نوزاد جدید در خانواده است. این قضیه اغلب با استقبال شدید اطرافیان همراه می شود. در این شرایط کودک بزرگتر تحت الشعاع قرار می گیرد و اگر این اهمال کاری و کم توجهی از جانب والدین ادامه دار باشدکودک خود را تنها حس خواهد کرد و سعی خواهد کرد که یک بار دیگر هم شده به هر قیمتی توجه والدین را جلب نماید! یکی از ابزار هایی که برای رسیدن به هدفش از آن استفاده می کند درس نخواندن در مدرسه، مدرسه نرفتن و عدم انجام تگالیف است. کودک گاهی به طور ناخودآگاه می خواهد از این والدین خاطی انتقام بگیرد.

بخوانید: نظم در خانواده