کلینیک مشاوره خانواده در نارمک

 مشکلات خانوادگی برای همه وجود دارند. این مشکلات حتی می توانند در سالم ترین خانواده ها هم بروز کنند. مرکز از مشاور بپرس یک کلینیک مشاوره خانواده در نارمک است که آماده ی ارائه ی خدمت به عزیزان همشهری می باشد. همان طور که می دانیم، مشکلات خانوادگی می تواند طیف بسیار وسیعی داشته باشد. تحریکات کوچک تا رنجش های دفن شده، بحث و جدل های چشمگیر تا احساس گناه، ناامیدی و خشمی که حتی از وجودشان بی خبر بودیم. معمولا خاستگاه شدیدترین و غلیانی ترین احساسات و هیجان های ما چه مثبت و چه منفی به خانواده برمی گردد.

خانواده ی ایده آل

در حالت ایده آل قرار است خانواده جایگاهی باشد که بتوان در هر لحظه برای دریافت حمایت و کمک به آن مراجعه کرد. جایی که بتوان در آن قوای از دست رفته را بازگرفت، عشق و توجه دریافت کرد. در خانواده می توان با افرادی ارتباط گرفت که به شدت به ما نزدیک هستند و ما با آن ها احساس راحتی داریم. اما در دنیای واقعی، درصد بسیار اندکی از خانواده ها می توانند به صورت ۱۰۰ درصدی به این مهم نائل آیند.

کلینیک مشاوره خانواده در نارمک

کلینیک مشاوره خانواده در نارمک

در برخی از موارد خانواده ی فرد فاصله ی بسیار بسیار زیادی با خانواده ی ایده آل دارد و با خانواده ای ناکارآمد و بدکارکرد دست و پنجه نرم می کند. خانواده ای که آکنده از استرس، کژفهمی، خشم، قطع رابطه و نیازهای رفع نشده است.

بر اساس خانواده است که ما راه های ارتباط با دیگران را یاد می گیریم و مهارت های اجتماعی را می آموزیم. مهارت حل مسئله، همدلی و بسیاری از مهارت های دیگر زندگی باید در خانواده به بچه ها آموزش داده شود. در بسیاری از موارد خود والدین از این مهارت ها بی بهره اند. اگر مشکلات خانوادگی شدت گرفت، راهی جز کمک گرفتن از مشاوران باقی نمی ماند. از مشاور بپرس، یک کلینیک مشاوره خانواده در نارمک است که می تواند در حل چالش ها به خانواده ها کمک کند.

برخی از مشکلات رایج خانوادگی

۱.مشکلات مالی

۲. گرفتاری به غم و اندوه

۳. مشکلات رفتاری و تحصیلی در کودکان و نوجوانان

۴. سوء مصرف مواد مخدر

۵. مشکلات مرتبط با سلامت روان

۶. جدایی، طلاق یا مسائل مربوط به خانواده های ترکیبی

۷. ابتلای افراد به بیماری های مزمن.

مشکل هرچه که باشد می تواند کارکرد و پویایی خانواده را تحت تاثیر قرار دهد و باید در اسرع وقت حل شود.

بیش تر بخوانید: خشم