کودکان و سرپیچی از قوانین

یکی از مهم ترین نکات تربیتی کودکان، آموزش نظم و ترتیب به آن هاست تا به این ترتیب موجبات آرامش شان فراهم شود. برای مشکل کودکان و سرپیچی از قوانین چه می توان کرد؟ اگر یک قانون درست باشد و به خوبی وضع شده باشد، کمتر پیش می آید که کودک از آن سرپیچی کند. اما به هر حال این مشکلی است که بسیاری از والدین می توانند با آن مواجه شوند. راه حل این است که شما باید نقش تان را به عنوان فردی بزرگسال، مهربان ولی جدی به خوبی ایفا کنید. عکس العمل های شما در هیچ شرایطی نباید شامل مشاجره و عصبانیت کنترل نشده باشد. در این شرایط این پیام را به کودک می دهید که خودتان را باختید و به همین دلیل دارید فریاد می زنید!

کودکان و سرپیچی از قوانین

کودکان و سرپیچی از قوانین

نقش والدین در کودکان و سرپیچی از قوانین

نباید کودک را به موقعیتی راه دهید که بتواند درباره ی قوانینی که شما وضع کرده اید با شما بحث کند. کودکی که بر خلاف مقررات رفتار می کند، عصبی و هیجان زده می شود و این شما هستید که باید جلوی هیجان زدگی بیشتر او را بگیرید. اگر کودک جیغ کشید، شما نباید جیغ بلندتری بکشید!به جای این که با فریاد به او بگویید ساکت شو! و یا با تهدید او را وادار به سکوت کنید، باید خشم خود را از رفتارهای بد کودک به صورت قاطعانه بیان کنید. به او بگویید: این کار تو مرا عصبانی می کند. هرگز با کودک خود زورآزمایی نکنید. مثلا نگویید: تو می خواهی این کار را بکنی اما من اجازه نمی دهم. تاکید شما باید روی دلیل مخالف بودتان با این کار خاص باشد.

عمل یا حرف؟

توجه داشته باشید که درباره کودکان کم سن و خردسالان، تاکید شما باید روی عمل کردن باشد، چرا که در این سنین، عمل کردن، تاثیرگذارتر از سخن گفتن است. مثلا شرایطی را در نظر بگیرید که به مهمانی رفته اید. می خواهید به خانه بازگردید اما او حاضر نمی شود و مدام می گوید: چند دقیقه دیگر. اگر این داستان هر بار تکرار می شود و شما مجبورید هر بار او را با گریه به خانه برگردانید، بدانید که یک جای کار اشتباه است. راه حل شما این است که چند دقیقه قبل از حرکت زمان حرکت را به او اطلاع دهید و دقیقا سرساعت برخیزید و بدون آنکه به خواهش و التماس های او توجهی داشته باشید، آماده ی رفتن بشوید.

در کنار این ها، به خاطر داشته باشید که دوره ی نوجوانی دوران هرج و مرج و بی انضباطی است. اگر در دوران کودکی تربیت خوبی داشته باشید، با فرزند خود در دوران بلوغ خیلی راحت تر کنار می آیید.